Надання відстрочок від служби в армії

Надання відстрочок від служби в армії

Надання відстрочок від служби в армії

Відстрочки від призову на військову службу, пов’язані з отриманням освіти

Громадянам, які закінчують загальноосвітні школи та бажають продовжити свою освіту далі, слід знати, якими відстроченнями вони можуть з цією метою скористатися. За останні кілька років законодавство про призов на військову службу зазнало ряд істотних змін. Розповімо про найважливіші з них.

У тому випадку, якщо 18 років громадянин досягає навчаючись в школі, він має право отримати відстрочку для закінчення школи. За класифікацією кількості відстрочок, передбачених п. "а" ч.2 ст.24 Федерального закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (Далі — класифікація кількості відстрочок) ця відстрочка буде вважатися 1-й відстрочкою.

Громадяни, які закінчили школи, також мають право на відстрочку для вступу у вищий навчальний заклад. Дана відстрочка надається громадянам, позитивно пройшли державну підсумкову атестацію (сдавшим ЄДІ), до 1 жовтня року проходження зазначеної атестації. Дана відстрочка передбачена п. "г" ч.2 ст.24 Федерального закону "Про військовий обов’язок і військову службу", Тому під класифікацію кількості відстрочок не підпадає.

Скориставшись даною відстрочкою громадянин не втрачає право на відстрочку, передбачену для навчаються у вищому навчальному закладі.

Громадянин, що надійшов на навчання до вищого навчального закладу для отримання кваліфікації "бакалавр", Має право на відстрочку. За класифікацією кількості відстрочок дана відстрочка буде першим (якщо громадянин не користувався відстрочкою для закінчення школи) або 2-й (якщо громадянин для закінчення школи відстрочкою скористався. У випадку, якщо відстрочка для отримання кваліфікації "бакалавр" була друга відстрочкою, відстрочка для отримання кваліфікації "магістр" надана не буде.

Для отримання кваліфікації "фахівець" також буде надана відстрочка. Ця відстрочка буде 1-й (якщо раніше громадянин не користувався відстрочкою) або 2-й (якщо раніше громадянин використовував відстрочку для закінчення школи).

Для здобуття середньої професійної освіти також може бути надана відстрочка. Ця відстрочка надається громадянам, які не мають середньої освіти і не використав раніше жодної відстрочки. Ця відстрочка буде 1-й відстрочкою, але відстрочки для навчання за програмами вищої професійної освіти громадянин, який скористався такою відстрочкою, отримати вже не зможе.

Така відстрочка обмежена віком — 20 років, після досягнення якого громадянин автоматично втрачає право на таку відстрочку.

Формально закон допускає право на відстрочку для здобуття середньої професійної освіти громадянами, які отримали середню загальну освіту (закінчили 11 клас середньої школи), але реально скористатися такою відстрочкою досить складно, тому законодавець поставив умову, згідно з яким скористатися їй можуть тільки громадяни, що досягають призовного віку в останній рік навчання.

Відсутність вказівки в законі на конкретний навчальний заклад, при навчанні в якому в останній рік громадянин повинен досягти призовного віку, призводить до того, що всі молоді люди, що опинилися в подібних умовах, призиваються на військову службу.

Право на відстрочку від призову на військову службу зберігається за громадянином, який перейшов в одному освітньому закладі з одного освітньої програми на іншу того ж рівня (бакалавр-бакалавр, спеціаліст-спеціаліст і т.д.), що перейшов на тих же умовах в інше освітній заклад , а також у разі одноразового використання академічної відпустки (загальний термін навчання при цьому може збільшитися, але не більше, ніж на 1 рік).

За громадянами, відрахованими з навчального закладу з ініціативи навчального закладу (неуспішність, порушення статуту або правил внутрішнього розпорядку), право на відстрочку не зберігається. У разі відновлення в навчальному закладі громадянин (відрахований з поважної причини) збереже право на відстрочку у випадку, якщо загальний термін, на який йому спочатку була надана відстрочка, не збільшиться.

Можливі інші, пов’язані з отриманням освіти, відстрочки.

Стаття 24. Відстрочка від призову громадян на військову службу (витяг)

2. Право на відстрочку від призову на військову службу мають громадяни:

а) навчаються за очною формою навчання в:

організаціях, що здійснюють освітню діяльність з мають державну акредитацію освітніх програм середньої загальної освіти, — в період освоєння зазначених освітніх програм, але не понад термінів отримання середньої загальної освіти, встановлених федеральними державними освітніми стандартами;

освітніх організаціях по яких державну акредитацію освітніх програм середньої професійної освіти, якщо вони до вступу в зазначені освітні організації не отримали середню освіту, — в період освоєння зазначених освітніх програм, але не понад термінів отримання середньої професійної освіти, встановлених федеральними державними освітніми стандартами, і до досягнення зазначеними навчаються віку 20 років;

освітніх організаціях по яких державну акредитацію освітніх програм середньої професійної освіти, якщо вони до вступу в зазначені освітні організації отримали середню загальну освіту і досягають призовного віку в останній рік навчання, — в період освоєння зазначених освітніх програм, але не понад термінів отримання середньої професійної освіти, встановлених федеральними державними освітніми стандартами;

федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти, перелік яких встановлений відповідно до частини 8 статті 71 Федерального закону від 29 грудня 2012 року N 273-ФЗ "Про освіту в Російській Федерації", — На період навчання на підготовчих відділеннях цих освітніх організацій за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, але не більше одного року, і в разі прийняття зазначених учнів на навчання на підготовчі відділення цих освітніх організацій в рік отримання середньої загальної освіти;

освітніх організаціях і наукових організаціях по яких державну акредитацію:

програмами бакалаврату, якщо зазначені навчаються не мають диплома бакалавра, диплома спеціаліста або диплома магістра, — в період освоєння зазначених освітніх програм, але не понад встановлених федеральними державними освітніми стандартами, освітніми стандартами термінів отримання вищої освіти за програмами бакалаврату;

програмами спеціалітету, якщо зазначені навчаються не мають диплома бакалавра, диплома спеціаліста або диплома магістра, — в період освоєння зазначених освітніх програм, але не понад встановлених федеральними державними освітніми стандартами, освітніми стандартами термінів отримання вищої освіти за програмами специалітети;

програмами магістратури, якщо зазначені навчаються не мають диплома спеціаліста або диплома магістра і надійшли на навчання за програмами магістратури в рік здобуття вищої освіти за програмами бакалаврату, — в період освоєння зазначених освітніх програм, але не понад встановлених федеральними державними освітніми стандартами, освітніми стандартами термінів отримання вищої освіти за програмами магістратури.

Передбачена цим підпунктом відстрочка від призову на військову службу надається громадянинові тільки один раз, за ​​винятком одного з випадків, якщо:

перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзацу другого цього підпункту, громадянин повторно може скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзацу п’ятого цього підпункту;

перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзаців другого і (або) п’ятим цього підпункту, громадянин повторно може скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзацу сьомого чи восьмим цього підпункту;

перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзацу сьомого цього підпункту, громадянин повторно може скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзацу дев’ятого цього підпункту.

Право на передбачену цим підпунктом відстрочку від призову на військову службу зберігається за громадянином:

отримав під час освоєння освітньої програми академічну відпустку або перейшов в тій же освітньої організації з одного освітньої програми на іншу має державну акредитацію освітню програму того ж рівня освіти або переведеним в іншу освітню організацію для освоєння має державну акредитацію освітньої програми того ж рівня освіти. Право на відстрочку від призову на військову службу зберігається за громадянином з підстав, передбачених справжнім абзацом, тільки за умови, якщо загальний термін, на який громадянину була надана відстрочка від призову на військову службу для навчання в даній освітньої організації або в освітній організації, з якої здійснено переклад, не збільшується або збільшується не більше ніж на один рік;

відновленим в тій же освітньої організації (за винятком громадян, які відновилися в освітніх організаціях після відрахування з ініціативи освітньої організації), якщо строк, на який громадянину була надана відстрочка від призову на військову службу для навчання в даній освітньої організації, не збільшується.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!