Нормальна електрокардіограма

Нормальна електрокардіограма

Нормальна електрокардіограма

Понеділок, 11 липня 2011

911

Зубці, сегменти, інтервали нормальної електрокардіограми

Електрокардіографічний комплекс включає в себе зубці й горизонтальні відрізки — сегменти та інтервали.

Величину зубців вимірюють в міліметрах від ізоелектричної лінії до їх вершин. Власний потенціал серця неві- лик. Він виражається в мілівольтах і може бути зареєстрований тільки після попереднього посилення в спеціальному блоці електрокардіографа.

ЕКГ знімають на загальноприйнятому посиленні, при якому включення еталонного напруги в 1 мВ відхиляє Ізоелектрична лінію вгору на 10 мм. Якщо ампліту- да того чи іншого зубця комплексу QRS менше 2 мм, його позначають не прописаний, а рядкової буквою q, r, s.

Ширину зубців, тривалість інтервалів і сегментів обчислюють у долях секунди. При швидкості механізму протягування стрічки 50 мм / с, на якій зазвичай знімають ЕКГ, один лінійний міліметр відповідає 0,02 с.

Послідовно охарактеризуємо окремі компоненти ЕКГ

Зубець P. Висхідна частина зубця P відображає деполяризацію правого передсердя, спадна частина лівого

І у фронтальній, і в горизонтальній площинах результуючий вектор деполяризації передсердь ар збігається з напрямком головного вектора деполяризації шлуночків. Цим пояснюється позитивна полярність зубця P у всіх відведеннях за винятком aVR. За певних умов P може стати негативним в 111 відведенні (при горизонтальному положенні серця) і у відведенні aVL (при вертикальному положенні серця).

Нерідко негативний або двофазний (+) зубець P зустрічається у відведенні V1. При цьому друга (негативна) фаза не повинна бути глибше 1 мм.

У нормі висота зубця P коливається від 0,25 мм до 2,5 мм, а ширина не перевищує 0,10 с. Оскільки порушення лівого передсердя починається на 0,01 — 0,03 с пізніше правого (физиоло- гический асінхронізм), зубець P може мати дві вершини, віддалені один від одного не більше ніж на 0,02 — 0,03 с.

Наявність позитивного і однакового за формою зубця Р перед кожним комплексом QRS під 11 відведенні (цього достатньо) є головним критерієм пормального сінусовога ритму.

Інтервал P-Q (R). Це відстань від початку зубця P до початку зубця Q, а при ero відсутності до зубця R

Інтервал PQ складається з зубця P і сегмента P — Q (R). Відповідає відрізку часу від перших ознак порушення передсердь до перших ознак збудження шлуночків, тобто харак- теризует стан атріовентрикулярноїпровідності (АВ-провідності),

У нормі тривалість інтервалу PQ (R) залежно від частоти серцевих скорочень становить 0,12 — 0,20 с.

Подовження PQ (R) вказує на уповільнення АВ-провідності, його вкорочення є ключовою ознакою синдромів передчасного збудження шлуночків: синдромів Вольфа-Паркінсона-Уайта і Клерка-Леві-Крітеско.

Сегмент PQ (R), поряд з діастолічним відрізком Т-P, приймається за рівень ізоелектричної лінії, від якої відраховується амплітуда зубців і з якою співвідноситься положення сегмента RS-Т.

Зубець Q. У більшості відведень зубець Q своїм походженням зобов’язаний збудженню перегородки. Його відсутність не викликає тривоги, а його наявність завжди вимагає уважного ставлення і виключення серйозної патології. Досить сказати, що поява аномальних зубців Q найчастіше вказує на інфаркт міокарда різної давності.

Ось чому нормативні параметри зубця Q суворі. Зазвичай його не вимірюють в міліметрах, а зіставляють з зубцем R. У нормі величина зубця Q не повинна перевищувати 25% амплітуди наступного за ним R, ширина не повинна бути більше 0,03 (0,04) с, з послабленням для 111 відведення 0 , 05 с (Н.М.Шевченко, 1993; А.В. de Luna, 1993).

З цього правила є виняток. У III відведенні амплітуда зубця Q може досягати 50-60% амплітуди зубця R (А.В.Сумароков, А.А.Міхайлов, 1986; Л.ТМалая і співавт. 1993). Буває н так, що в III відведенні зубець Q взагалі відсутній і комплекс QRS набуває форму QS, тобто складається з єдиного негативного коливання.

Те й інше може мати місце як у здорових людей з поперечно розташованим серцем внаслідок високого стояння діафрагми, так і у хворих, які перенесли заднедіафрагмальной (нижній) інфаркт.

Глибокий Q3 не вважають патологічним за таких умов:

якщо у відведенні aVF він вписується в рамки норми,

якщо в II відведенні він нормальний або відсутній.

Збереження глибокого Q в aVF і наявність аномального Q2 підтверджують його патологічний характер.

Зубці R і S. Походження зубців пов’язане з деполяризацией шлуночків. Перший обумовлений впливом головного вектора QRS, другий кінцевого.

Амплітуда зубців R u S варіює в широких межах. Немає потреби запам’ятовувати розмах їх абсолютних величин в кожному відведенні. Набагато продуктивніше ще раз повторити і оконча- тельно засвоїти деякі закономірності, що мають практичний сенс.

Як ми з Вами встановили, у відведеннях від кінцівок форма комплексу QRS взагалі і висота зубця R зокрема знаходиться в прямій залежності від положення ЕОС.

Нормальне положення ЕОС R «R, = R» ,; при куті альфа +60 ‘R, = К.

вертикальне положення ЕОС R «R» R, плюс S, але R, S. при куті альфа + 90 ‘R ,, = R.

горизонтальне положення ЕОС R, R «R. плюс S. при- ніж S. R «,; при куті альфа +30 ‘R, = R «, а R», = S.

У грудних відведеннях форма комплексу QRS, тобто співвідношення R і S, залежить від того, над правим або лівим шлуночком розташовується електрод.

У нормі зубець R мінімальний, а зубець S максимальний в відведенні V1. Найвищий R спостерігається у відведенні V4. Якщо виразити еволюцію зубця R в напрямку від V1 до V6, за допомогою математичних символів, то Rv1 Rv5, Rv6 У тому ж напрямку глибина зубця S неухильно зменшується.

У відведеннях V5 і V6 він може бути відсутнім. У відведенні V3 електрод якого при нормальному положенні серця розташовується над перегородкою, зубці R u S мають однакову амплітуду: R / S = 1 або R + S = 0. Це так звана перехідна зона від "Правожелудочковая" комплексів QRS типу гS до "Лівошлуночкова" комплексам QRS типу qR, qRs, Rs або R.

Вертикальне положення серця зазвичай передбачає його деяку ротацію навколо поздовжньої осі правим шлуночком вперед. Електрод V3, виявляється над епікардіальние поверхнею правого шлуночка, а перехідна зона зміщується в отведеденіе V4 т.е, вліво. При горізонтвяьнам положенні серця зазвичай відбувається його деяка ротація лівим шлуночком вперед.

Електрод V3 виявляється над епікардіальние поверхнею лівого шлуночка, а перехідна зона зміщується в відведення V2, тобто вправо.

Зіставляючи амплітуду і співвідношення зубців R u S в правих і лівих грудних відведеннях, можна винести судження про величину ЕРС шлуночків серця.

Запам’ятайте: потенціал лівого шлуночка характеризують зубці S у відведеннях V1 і V2 і зубці R у відведеннях V5 і V6. І навпаки, про потенціал правого шлуночка судять за величиною зубців R

у відведеннях V1 і V2, і зубців S у відведеннях V5 і V6

Нормальна ширина комплексу QRS становить 0,06 — О, 1 с

Горизонтальний відрізок від початку до вершини зубця R називають часом (інтервалом) внутрішнього відхилення.

Воно характеризує швидкість поширення збудження від ендокарда до зпікарду. Час внутрішнього відхилення лівого шлуночка вимірюють у відведеннях V5-6 (в нормі не більше 0,05 с), правого у відведеннях V1-2 (в нормі не більше 0,03 с),

Невелика зазубренность або розщеплення зубців R і S без збільшення тривалості QRS не має патологічного значення.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!